June 14, 2017 02:56 PM

Graham amendment #240 (NATO) pending

Senator Corker offered Graham amendment #240 (NATO).