Skip to content

Graham amendment #240 (NATO) pending

Senator Corker offered Graham amendment #240 (NATO).