May 18, 2016 07:59 PM

Senate agrees to amendments to H.R.2577

The Senate has agreed to the following amendments to H.R.2577, THUD/MilCon-VA appropriations, by voice vote:

Warner SA #4042

Nelson SA #4011

Isakson SA #4024

Johnson SA #3992

Paul SA #3967

Kirk SA #3997

Tester SA #3998

Perdue SA #3933

Mikulski SA #4030

Daines SA #4008

Brown SA #3920

Inhofe SA #3969

Boxer SA #3935, as modified

Flake SA #4038

Manchin SA #4043

Flake SA #3980

Feinstein SA #3944

Johnson SA #3993

Klobuchar SA #3910

Heller SA #4005

Durbin SA #4029

Sasse SA #4023